Молитви

V
Молитви

1

Ранішні
молитви

Вставши від сну, перш будь-якого діла, стань по-
божно перед святою іконою і, уявляючи себе пе-
ред Всевишнім Богом, поклади на себе тричі знак
хреста, промовляючи:
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Спинившись, заспокой свої почуття, щоб твої думки
лишили все земне, тоді сотвори три поклони, промов-
ляючи:
Боже, будь милостивий до мене грішного,
а потім читай наступні молитви без поспіху і з увагою.
Боже, прости мені всі провини мої перед Тобою.
Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами
Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас.
Амінь.
Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.
Молитва до Святого Духа
Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси
і все наповняєш, Скарбе добра і життя Подателю, при-
йди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і
спаси, Благий, душі наші.
Трисвяте
Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, по-
милуй нас (тричі).
-353-Мале славослів’я
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас,
і на віки віків. Амінь.
Молитва до Пресвятої Тройці
Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти грі-
хи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий,
зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради.
Господи, помилуй (тричі).
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і
на віки віків. Амінь.
Молитва Господня
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє;
нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як
на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьо-
годні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо ви-
нуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але визволи
нас від лукавого.
Бо Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Свято-
го Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Тропарі Троїчні
Вставши після сну, припадаємо до Тебе, Благий, і Ан-
гельську пісню співаємо Тобі, Всемогутній: Свят, Свят,
Свят єси, Боже, молитвами Богородиці помилуй нас.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Ти, Господи, що від сну підняв мене, просвіти розум і
серце і уста мої відкрий, щоб піснею прославляти Тебе,
Свята Тройце: Свят, Свят, Свят єси, Боже, молитвами
Богородиці помилуй нас.
І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Несподівано Суддя прийде, і вчинки кожного виявлять-
ся; тому зо страхом взиваймо опівночі: Свят, Свят, Свят
єси, Боже, молитвами Богородиці помилуй нас.
Господи, помилуй (12 разів).
-354-Молитва св. Макарія до Пресвятої Тройці
Вставши після сну, подяку приношу Тобі, Пресвята
Тройце, Боже наш, що Ти з великої милості Твоєї і дов-
готерпіння не прогнівався на мене лінивого та грішного
і не дав мені загинути з моїми гріхами, але, з властивим
Тобі чоловіколюбством, підняв мене від сну, щоб зран-
ку прославляти державу Твою. І нині просвіти мої очі
мисленні, відкрий мої уста, щоб навчатися слова Твого,
і розуміти заповіді Твої, і чинити волю Твою, і вихваля-
ти Тебе в сердечному прославленні, і в піснях славити
всесвяте ім’я Твоє — Отця, і Сина, і Святого Духа —
нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Поклоніння Ісусу Христу
Прийдіть, поклонімось Цареві нашому, Богу.
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя і
Бога нашого.
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Самого Христа,
Царя і Бога нашого.
Псалом 50
Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з ве-
ликого милосердя Твого прости провини мої. Особливо
омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти
мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас
переді мною. Проти Тебе Єдиного я згрішив і лукаве
перед Тобою вчинив, отже праведний Ти в слові Твоїм і
справедливий у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні за-
чатий я, і в гріхах породила мене мати моя. Бо Ти істину
полюбив єси, невідоме й таємне мудрости Твоєї явив Ти
мені. Окропи мене ісопом — і очищуся, омий мене — і
стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і весе-
лість — і зрадіють кістки мої упокорені. Відверни лице
Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце
чисте створи в мені, Боже, і духа праведного віднови
в нутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа
Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість
-355-спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене. Навчатиму
беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до
Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спа-
сіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою.
Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу
Твою. Бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я: всепа-
лення Ти не бажаєш. Жертва Богові — це дух упокоре-
ний, серцем скорботним і смиренним Ти не погордуєш.
Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сион, і хай
збудуються стіни Єрусалимські. Тоді буде угодна Тобі
жертва правди, приношення і всепалення: тоді покла-
дуть на Жертовник Твій тельців.
Символ Віри
Вірую в Єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба
і землі, всього видимого і невидимого.
І в Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдино-
родного, що від Отця народився перше всіх віків.
Світло від Світла, Бога Істинного від Бога Істинного,
рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем,
що через Нього все сталося.
Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з
небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став
чоловіком.
І розп’ятий був за нас при Понтії Пилаті, і страждав, і
був похований.
І воскрес на третій день, як було написано.
І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця.
І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і Цар-
ству Його не буде кінця.
І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця
походить, що Йому з Отцем і Сином однакове поклонін-
ня і однакова слава, що говорив через пророків.
В Єдину, Святу, Соборну і Апостольську Церкву.
Визнаю одно хрещення на відпущення гріхів.
Чекаю воскресіння мертвих.
І життя будучого віку. Амінь.
-356-Молитва 1-ша, святого Макарія Великого
Боже, очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго
не вчинив перед Тобою, але Ти визволи мене від усього
злого, і хай буде в мені воля Твоя, щоб неосудно я від-
крив уста мої грішні і славив святе ім’я Твоє, — Отця, і
Сина, і Святого Духа, — нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
Молитва 2-га, того ж святого
Від сну вставши, ранішню приношу Тобі, Спасе, пісню і,
припадаючи, прошу Тебе: не дай мені заснути в гріховній
смерті, але пожалій мене, Ти, що добровільно розп’явся;
і мене, який лежить у лінощах, підніми швидко й спаси
мене, в предстоянні і молитві. І по сні нічнім пошли мені
світлий і безгрішний день, Христе Боже, і спаси мене.
Молитва 3-тя, того ж святого
До Тебе, Владико Чоловіколюбче, вставши після сну,
вдаюся і до праці Твоєї стаю з Твоєї милости, і молюся
Тобі: допомагай мені повсякчасно і в усякому ділі, і за-
хисти мене від усього лихого, що є в світі, і від дияволь-
ської спокуси, і спаси мене, і введи в Царство Твоє вічне,
бо Ти мене створив і дбаєш про мене, щоб обдарувати
мене всяким добром; на Тебе вся моя надія, і Тебе я
щиро славлю нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Молитва 4-та, того ж святого
Господи, що з великої милости Твоєї і щедрости Твоєї
дав мені, рабу Твоєму, минулу ніч перебути без напасти
від усього злого і супротивника, Ти Сам, Владико, Ство-
рителю всього, сподоби мене при світлі Твоєї істини і з
просвітленим серцем творити волю Твою нині, і повсяк-
час, і на віки віків. Амінь.
Молитва 5-та, св. Василія Великого
Господи Вседержителю, Боже Небесних Сил і всякої
плоті, що на небі живеш і нас, смиренних, доглядаєш,
серця й думки випробовуєш і те, що є таємне в людині,
-357-добре бачиш; Безпочаткове і Вічне Світло, в Якому не-
має ані тіні зміни або перетворення, Сам, Безсмертний
Царю, прийми молитви наші, які ми в цей час грішними
нашими устами творимо, на безліч щедрот Твоїх споді-
ваючись, і прости нам гріхи наші, чи словом, чи ділом,
чи думкою, свідомо чи несвідомо заподіяні, і очисти нас
від усякої скверни тіла й духу; і дай, щоб ми в бадьо-
рості серця і тверезості розуму прожили всю ніч цього
життя, очікуючи світлого і явленого дня Єдинородного
Сина Твого, Господа Бога і Спаса нашого, Ісуса Христа,
коли Він зі славою прийде, Суддя всіх, відплатити кож-
ному по його ділах. Нехай не в розслабленні і лінощах,
а в бадьорості і щирій праці ми з’явимось готовими і
ввійдемо з Ним у Божественне Царство Його слави, де
голос невмовкний тих, що святкують, і невимовна утіха
всіх, що бачать неосяжну доброту лиця Твого. Бо Ти є
істинне Світло, що освітлює і освячує все, і Тебе сла-
вить всяке створіння на віки віків. Амінь.
Молитва 6-та, того ж святого
Благословляємо Тебе, Небесний Боже і Милосердний
Господи, за те, що виявляєш на нас повсякчас безліч
великих, недосяжних, славних діл Своїх, що дав нам
сон на підтримку нашої немочі і відпочинок від праці
знесиленого тіла. Дякуємо Тобі, що не погубив нас з на-
шими гріхами, а зі звичайною Твоєю любов’ю до людей
підняв нас від сну, щоб прославляли ми Твою владу.
Отже, молимо Твою безмірну добрість: просвіти наші
думки, підведи очі і розум наш від тяжкого сну лінощів,
відкрий наші вуста і наповни їх похвалою Тобі, щоб ми
мали змогу непохитно визнавати і славити Тебе, Безпо-
чаткового Отця із Єдинородним Твоїм Сином і Пресвя-
тим, Благим і Животворчим Твоїм Духом нині, і повсяк-
час, і на віки віків. Амінь.
Молитва 7-ма, до Пресвятої Богородиці
Оспівуючи благодать Твою, Владичице, молю Тебе, мій
розум просвіти благодаттю. Чинити по правді мене на-
-358-став шляхом Христових заповідей. Бадьорим до пісні
укріпи, сон зневіри віджени. Молитвами Твоїми, Бо-
гоневісто, звільни з гріховних пут, що ними я скутий.
Охороняй мене вдень і вночі, захищай від ворогів, що
нападають на мене. Ти, що Життєдавця Бога народила,
оживи мене, умертвленого пристрастями. Ти, що наро-
дила Світло невечірнє, просвіти мою засліплену душу.
О пречудна Владична палато, мешканням Святого Духа
мене створи. Ти, що Цілителя народила, вилікуй душі
моєї багаторічні пристрасті. Розбурханого життєвою бу-
рею, на стезю покаяння мене спрямуй. Визволи мене
від вічного вогню, від червія злого й пекла. Повинного
в багатьох гріхах, не покажи мене радісним бісам. За-
старілого нечутливими згрішеннями, створи мене, Пре-
непорочна Мати, новим. Звільни мене від усякої муки і
Владику всього ублагай. Сподоби мене заслужити не-
бесної радости зо всіма святими. Пресвята Діво, почуй
голос нікчемного раба Твого. Пошли мені, Пречиста,
струмінь сліз, щоб очистити скверну моєї душі. Стогін
від мого серця Тобі приношу безперестанку, відгук-
нись, Владичице. Молебну мою службу прийми і Богові
Благоутробному принеси. Вища від ангелів, мене ви-
щим за все світське створи. Світлоносна Покрово Не-
бесна, духовну благодать в мене направ. Руки підійму
і уста, осквернені скверною, для похвали, Всенепороч-
на. Душорозтлінних ворогів мене позбав, Христа ста-
ранно благаючи. Йому ж честь і поклоніння належить,
нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Молитва 8-ма, Господу нашому Ісусу Христу
Многомилостивий і Всемилостивий Боже мій, Господи
Ісусе Христе, що з безмірної любови Ти зійшов і вопло-
тився, щоб спасти всіх. Тебе, Спасителю, молю, спаси
мене з благодаті Твоєї; бо якщо за діла мої спасеш, то
це не буде благодать і дар, але більш — як обов’язок.
О Спасителю мій, многомилостивий і невимовний в ми-
лості! Ти Сам сказав, Христе мій: “Хто вірує в Мене, жи-
тиме і смерти не побачить повік”. Коли ж насправді віра
-359-в Тебе спасає тих, що у відчаї, то я вірую, спаси мене,
бо Ти Бог мій і Творець; віру цю, Боже мій, замість діл
зарахуй мені, бо не знайдеш вчинків, заради яких Ти
виправдав би мене. Але тієї віри моєї нехай вистачить
замість діл моїх, вона нехай відповідає за мене, і нехай
виправдає мене, нехай зробить мене учасником вічної
Твоєї слави. Щоб сатана не полонив мене і не похва-
лився, Слово, що відірвав мене від Твоєї руки й захис-
ту. Але хочу чи не хочу, спаси мене, Христе, Спасе мій;
вийди мені назустріч, рятуй мене, бо гину. Ти бо єси мій
Бог від утроби матері моєї. Сподоби мене, Господи, нині
возлюбити Тебе, як іноді я любив той самий гріх; і ще
послужити Тобі без лінощів і щиро, як служив раніше
облесливому сатані. Нехай вже нікому не служитиму,
тільки Тобі, Господу і Богу моєму, Ісусу Христу, в усі дні
життя мого нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Молитва 9-та, до Ангела-Охоронителя
Святий ангеле, приставлений до моєї грішної душі і до
пристрасного мого життя, не покидай мене грішного і
не відступи від мене за нестриманість мою. Не попус-
ти злому духові володіти мною через пристрасті мого
смертного тіла. Зміцни мої немічні сили в боротьбі з грі-
хами і наставляй мене на спасенну дорогу. О святий ан-
геле Божий, охоронителю й захиснику моєї нерозкаяної
душі і тіла, прости мені все, чим образив я тебе за всі
дні життя мого, і коли чим погрішив минулої ночі, за-
хисти мене в нинішній день, і охороняй мене від усякої
спокуси диявольської, щоб я ніякими гріхами не гнівив
Бога мого, і молися за мене до Господа, щоб Він утвер-
див мене у страху Своїм і показав мене достойним ра-
бом Своєї безмірної благости. Амінь.
Молитва 10-та, до Пресвятої Богородиці
О Пречиста Діво, Богородице, надіє всіх християн, що
живуть на землі! Не відвертайся від мене грішного, бо
я непохитно надіюся на Твоє милосердя. Погаси в мені
-360-полум’я багатьох пристрастей моїх; запали моє жорсто-
ке серце і мій холодний розум любов’ю до виконання
заповідей Сина Твого і Бога нашого.
Викорени, Пречиста, з мого затьмареного розуму і з
мого жорстокого серця безнадійність, недбалість, ліно-
щі та безглуздя і всі темні і брудні думки та наміри.
Зціли, Владичице, мої тяжкі духовні й тілесні рани, не
попусти, щоб зло перемагало мене, і Твоїми материн-
ськими молитвами прихили до мене милість Сина Твого,
Господа нашого Ісуса Христа, бо Ти благословенна від
усіх родів, і славиться пречисте ім’я Твоє на віки віків.
Амінь.
Молитва до святого, ім’я якого носиш
Моли Бога за мене, святий угоднику Божий (ім ‘я свято-
го), бо я щиро до тебе звертаюся, скорого помічника й
молитвеника за душу мою.
Пісня до Пресвятої Богородиці
Богородице Діво, радуйся, Благодатна Маріє, Господь
з Тобою. Благословенна Ти в жонах, і благословен плід
утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших.
Тропар до Хреста і молитва за Батьківщину
Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя
Твоє, перемогу побожному народові нашому на супро-
тивників подай і Хрестом Твоїм охороняй нас — оселю
Твою.
Молитва Оптинських старців
Отче, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що
принесе мені прийдешній день. Дай мені цілком відда-
тися волі Твоїй святій, в усякий час цього дня, в усьому
настав і підтримай мене. Які б я не одержав звістки про-
тягом дня, навчи мене сприйняти їх із спокійною душею
і твердим впевненням, що на все свята воля Твоя. В усіх
словах та справах моїх керуй моїми думками і почуття-
ми. В усіх несподіваних випадках не дай мені забути,
що все послано Тобою. Навчи мене прямо й розумно
-361-обходитися з кожною людиною, нікого не соромлячи й
не засмучуючи. Отче, дай мені сили знести утоми при-
йдешнього дня та всі події сьогодення. Керуй моєю во-
лею і навчи мене молитися, вірити, надіятись, терпіти,
прощати й любити. Амінь.
Молитви за живих
Пом’яни, Господи Ісусе Христе, Боже наш, милості й
щедроти Твої від віку сущі, заради яких Ти став люди-
ною і розп’яття і смерть, заради спасіння православно
в Тебе віруючих, перетерпіти зволив єси; і воскрес із
мертвих, і вознісся на небеса, і сидиш праворуч Бога
Отця, і милостиво споглядаєш на моління тих, хто сми-
ренно всім серцем призиває Тебе: прихили вухо Твоє і
почуй моє смиренне моління нікчемного раба Твого, се-
ред пахощів духовних, що приношу Тобі за всіх людей
Твоїх. І найперше пом’яни, Господи Ісусе Христе, Боже
наш, Церкву Твою Святу, Соборну й Апостольську, що
чесну Свою Кров за неї пролив єси, і утверди, і зміцни,
і пошир, збагати, замири, і непереможною від ворогів
пекельних повік збережи; розбрат Церков втихомир,
думки поганські вгаси, єресі знищи і скорени, безбож-
ництво вигуби і на ніщо силою Святого Твого Духа пе-
ретвори (поклін).
Владу нашу миром оточи і від усякого ворога й супро-
тивника охорони. Вклади в серце їм усяку добру і спо-
кійну думку про Церкву Твою Святу і про всіх людей
Твоїх, щоб і ми в спокої тихе й безтурботне життя про-
вадили в істинній вірі, у всякому благочесті та чистоті
(поклін).
Спаси, Господи, і помилуй Святійших Вселенських Па-
тріархів православних, Святійшого отця нашого (ім‘я),
Патріарха Київського і всієї Руси-України, преосвящен-
нійших митрополитів, архиєпископів, єпископів, пресві-
терів, дияконів, весь чернечий чин і весь причет цер-
ковний, що поставив єси їх пасти Твоє словесне стадо,
і молитвами їх помилуй і спаси мене грішного (поклін).
-362-Спаси, Господи, і помилуй отця мого духовного (ім ‘я)
і святими його молитвами прости гріхи мої (поклін).
Спаси, Господи, і помилуй батьків моїх, братів, сестер
і рідних моїх, і всіх родичів моїх та друзів і даруй їм
мир Твій та все добре (поклін).
Спаси, Господи, і помилуй старих і молодих, бідних,
сиріт, вдовиць, хворих, засмучених, тих, що в біді, в
скорботі, у злиднях, в неволі, у в’язницях, на заслан-
ні; особливо ж тих, що «за Тебе і віру православну
безбожниками, відступниками та єретиками переслі-
дувані, — пом’яни їх, відвідай, укріпи, заспокой і ско-
ро силою Твоєю полегшення, волю і визволення їм по-
дай (поклін).
Спаси, Господи, і помилуй доброчинців наших, що до-
помагають нам, жаліють і доглядають нас, дають нам
милостиню і просять за нас, недостойних, молитися за
спасіння і вічних благ Твоїх отримання (поклін).
Спаси, Господи, і помилуй посланих на службу, тих,
що подорожують, отців, братів і сестер наших і всіх
православних християн (поклін).
Спаси, Господи, і помилуй тих, кого безумством своїм
я спокусив і з правдивої дороги звів, а на погані й не-
гідні діла напровадив їх; Божим Твоїм промислом на
істинну путь знову їх настанови (поклін).
Спаси, Господи, і помилуй тих, що ненавидять і крив-
дять нас і роблять нам напасть; не допусти їх до за-
гибелі через мене грішного (поклін).
Тих, що від православної віри відступили, погибель-
ними єресями засліплені, і від Церкви нашої відколо-
лися, — світлом Твого пізнання просвіти й до Святої
Твоєї Соборної і Апостольської Церкви знову приєднай
(поклін).
Мерзенну безбожну богохульну владу скорени, а пра-
вовірну утверди, силу християнську піднеси і милості
Твої багаті нам пошли (поклін).
-363-Молитва за померлих
Пом’яни, Господи, спочилих Святійших Патріархів пра-
вославних, преосвященних митрополитів, архиєпис-
копів, єпископів, священичий і чернечий чин, причет
церковний, що Тобі послужили, благочестивих і пові-
кнезабутніх фундаторів святих храмів й у вічних Твоїх
оселях зі святими упокой (поклін).
Пом’яни, Господи, душі спочилих рабів Твоїх, батьків
моїх (їх імена) й увесь мій рід і прости їм всі провини
вільні й невільні, даруй їм Царство й причастя вічних
Твоїх благ і Твого безконечного й блаженного життя на-
солоду (поклін).
Пом’яни, Господи, і всіх в надії на воскресіння і життя
вічне спочилих отців, братів і сестер наших, православ-
них християн, що тут і повсюди лежать, і зі святими
Твоїми, де сяє світло лиця Твого, всели, і нас помилуй,
як Благий і Чоловіколюбний. Амінь (поклін).
Подай, Господи, відпущення гріхів усім раніше спочи-
лим у вірі й надії на воскресіння, отцям, братам і се-
страм нашим, і створи їм вічную пам’ять (тричі).
Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю,
Присноблаженну і Пренепорочну і Матір Бога нашого.
Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від се-
рафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу
Богородицю, Тебе величаємо.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас,
і на віки віків. Амінь.
Господи, помилуй (тричі).
Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречи-
стої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь.
-364-Під час Великого посту промовляємо цю молитву:
Молитва святого Єфрема
Господи і Владико життя мого, дух лінивства, безна-
дійности, владолюбства й марнослів’я не дай мені (до-
земний поклін).
Дух же доброчесности, смиренномудрости, терпіння й
любови даруй мені, рабу Твоєму (доземний поклін).
Так, Господи Царю, даруй мені бачити провини мої і не
осуджувати брата мого, бо Ти благословен єси на віки
віків. Амінь (доземний поклін).
Після цього 12 малих поклонів, молячись:
Боже, будь милостивий до мене грішного.
Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене.
Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
Після цього всю молитву: “Господи і Владико життя
мого…” (доземний поклін).
У Світлий тиждень, замість ранішніх і вечірніх молитов,
читаються Пасхальні часи.
Від Великодня до Вознесіння, замість молитви до Свя-
того Духа “Царю Небесний”, співаємо тропар Пасхи:
Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і
тим, що в гробах, життя дарував (тричі).

2
Вечірні
молитви

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречи-
стої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь.
Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.
Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди
єси і все наповняєш, Скарбе добра і життя Подателю,
прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни,
і спаси, Благий, душі наші.
Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний,
помилуй нас (тричі).
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас,
і на віки віків. Амінь.
Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти грі-
хи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий,
зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради.
Господи, помилуй (тричі).
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас,
і на віки віків. Амінь.
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я
Твоє; нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля
Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай
нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми про-
щаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але
визволи нас від лукавого.
-366-Бо Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Свято-
го Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Тропарі покаянні
Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо, жодного ви-
правдання не маючи, ми, грішні, Тобі, як Владиці, цю
молитву приносимо: помилуй нас.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось: не про-
гнівайся дуже на нас і не пам’ятай беззаконь наших,
але зглянься і нині, як Благоутробний, і визволи нас
від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми, люди Твої, всі
творіння рук Твоїх і ім’я Твоє призиваємо.
І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Милосердя двері відкрий нам, Благословенна Богоро-
дице, щоб ми, на Тебе надіючись, не загинули, а від
усякого лиха Тобою визволилися. Бо Ти єси спасіння
роду християнського.
Господи, помилуй (12 разів).
Молитва 1-ша,
святого Макарія Великого до Бога Отця
Боже вічний і Царю всякого створіння, що сподобив
мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які вчи-
нив я в цей день ділом, словом і думкою; і очисти, Гос-
поди, грішну мою душу від усякої скверни тіла й духу. І
дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, щоб, вставши
з мого смиренного ложа, я догоджав пресвятому імені
Твоєму в усі дні життя мого й переміг усіх ворогів тілес-
них і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих
думок і недобрих бажань, що осквернюють мене, і по-
хотей лукавих. Бо Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця,
і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
-367-Молитва 2-га,
св. Антиоха до Господа Ісуса Христа
Вседержителю, Слово Отчеє, Всесвятий Ісусе Христе. З
великого милосердя Твого ніколи не покидай мене, раба
Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, Добрий Пастирю
Твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну і не попусти,
щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже,
Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю Святий,
Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим
Світлом, що ніколи не меркне, — Духом Твоїм Свя-
тим, що Ним освятив Ти Своїх учеників. Подай, Гос-
поди, і мені, недостойному рабові Твоєму, спасін-
ня Твоє на ложі моїм, просвіти розум мій світлом
зрозуміння Святого Євангелія Твого, душу — любов’ю
до Хреста Твого, серце — чистотою Слова Твого, тіло
моє — Твоїми страстями безвинними, думку мою Твоїм
смиренням охорони і в слушний час підведи мене від сну
на славослів’я Твоє, бо Ти препрославлений єси з Безпо-
чатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь.
Молитва 3-тя, до Святого Духа
Господи, Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, зми-
лосердься й помилуй мене, грішного раба Твого, і від-
пусти і прости мені, недостойному, все, чим я згрішив
перед Тобою сьогодні як людина, а навіть і не як люди-
на, але гірше скотини; всі мої гріхи вільні і невільні, сві-
домі і несвідомі, вчинені через молодість або через не-
добру науку, зухвальство й зневіру. Може, іменем Твоїм
я клявся або ганьбив його в своїх думках, може, кому
докоряв, або обмовляв кого в гніві моїм, або журився,
або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав,
або передчасно спав, або захожого до мене вбогого
зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки,
чи, може, кого обсудив, або величався, або погордував,
або під час молитви мій розум поривався до лукавства
світу цього, або про розпусне помислив, або об’їдався
чи обпивався, або без глузду сміявся, або зле задумав,
-368-або, бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або не-
гідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як
мої гріхи незліченні, або до молитви був недбайливий
чи ще що вчинив злого і забув, бо все оце і ще більше я
вчинив. Помилуй мене, Творче мій і Владико, лінивого і
негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені,
як Благий і Чоловіколюбний, нехай спокійно ляжу, за-
сну та відпочину я, блудний, грішний і окаянний, і по-
клонюся, і оспіваю, й прославлю пречесне ім’я Твоє з
Отцем і Єдинородним Його Сином нині, і повсякчас, і на
віки віків. Амінь.
Молитва 4-та, св. Макарія Великого
Що Тобі принесу? Або чим Тобі віддячу, Великодарови-
тий, Безсмертний Царю, Щедрий і Чоловіколюбний Гос-
поди, за те, що мене, який лінується на Твоє служіння
і нічого доброго не зробив, Ти довів до кінця цього ми-
нулого дня, направляючи до покірности і спасіння мою
душу. Будь же милостивий до мене грішного, бо я не
маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу,
що осквернилася безліччю гріхів, і відкинь від мене по-
мисел лукавий видимого цього життя. Єдиний Ти Без-
грішний, прости провини мої, вчинені перед Тобою в цей
день свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою й всі-
ма моїми почуттями. Ти Сам, покриваючи, охорони мене
від усякого ворожого нападу, захищаючи Божественною
Твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою.
Очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів. Благоволи, Гос-
поди, звільнити мене від тенет диявольських, спаси мою
стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли
прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосуж-
денним, і охорони думки раба Твого від мрій і стурбова-
ності. Віджени від мене всю сатанинську дію, просвіти
мисленні очі мого серця, щоб не заснути мені смертним
сном. Пошли ангела миру, охоронця і наставника душі
і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів,
щоб, вставши з моєї постелі, я приніс би Тобі подячні мо-
литви. О Господи, почуй мене, грішного й убогого раба
-369-Твого. Даруй мені після пробудження з чистим сумлінням
навчатися закону Твого, віджени подалі від мене через
Твоїх ангелів сатанинську зневіру, щоб благословляти
ім’я Твоє святе і прославляти, і славити Пречисту Бого-
родицю Марію, дану нам грішним в захист, і прийми її,
що молиться за нас. Бо знаю, що Вона, наслідуючи Твоє
чоловіколюбство, не перестає молитися за нас. Її заступ-
ництвом, і Чесного Хреста знаменням, і всіх святих Тво-
їх заради збережи мою убогу душу, Ісусе Христе, Боже
наш, бо Ти Святий єси і Найславніший повіки. Амінь.
Молитва 5-та
Господи Боже наш, все, у чому я згрішив сьогодні, сло-
вом, ділом чи думкою, Ти, як Благий і Чоловіколюбний,
прости мені, мирний і безтурботний сон подай мені, ан-
гела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і
охороняв мене від усякого зла. Бо Ти Охоронець душ і
тіл наших і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Свя-
тому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Молитва 6-та
Господи Боже наш, в Якого ми віруємо і Чиє ім’я біль-
ше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо
до сну, полегшення для душі і тіла й охорони нас від
усякого марева і від темної пристрасти; припини при-
страсне бажання; погаси полум’я тілесного збудження;
подай нам цнотливо пожити в слові і в ділі, щоб, сприй-
нявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного
Твого блага, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.
Молитва 7-ма, св. Іоана Золотоустого,
на всяку годину дня й ночі
Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Госпо-
ди, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи
думкою, словом чи ділом згрішив я, прости мені. Гос-
поди, визволи мене від усякого незнання, забуття, лег-
кодухості і закам’янілої нечутливості. Господи, визволи
мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце,
-370-затьмарене злою похіттю. Господи, я як людина згрі-
шив, Ти ж, як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи не-
міч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч
мені, щоб я прославив ім’я Твоє святе. Господи, Ісусе
Христе, запиши мене, раба Твого, в книзі життя і подай
мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч я і нічого
доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благо-
даті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси
моє серце росою Твоєї благодаті. Господи неба і землі,
пом’яни мене, грішного, мерзенного і нечистого раба
Твого, в Царстві Твоїм. Амінь.
Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай
мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай
мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам’ять
про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені на-
мір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирен-
ня, цнотливість і послух. Господи, дай мені терпіння,
великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх
Твій благий в серце моє. Господи, сподоби мене люби-
ти Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю
Твою. Господи, захисти мене від злих людей, і бісів, і
пристрастей, і від усього, шкідливого для мене. Госпо-
ди, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш, і нехай
буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословенний
єси навіки. Амінь.
Молитва 8-ма,
до Господа нашого Ісуса Христа
Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради Найчеснішої
Матері Твоєї, і безплотних Твоїх ангелів, а також про-
рока Предтечі і Хрестителя Твого, Богоглаголивих апос-
толів, світлих і добропобідних мучеників, преподобних і
богоносних отців і всіх святих молитвами визволи мене
від теперішніх нападів бісівських. О Господи мій і Твор-
че, що не бажаєш смерти грішнику, але чекаєш його на-
вернення і життя, дай навернення і мені окаянному і не-
достойному; забери мене із пащі згубного змія, що хоче
-371-пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи мій,
Утіхо моя, що мене ради окаянного зодягнувся у тлінну
плоть, врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй
окаянній. Прищепи моєму серцю виконувати Твої пове-
ління, й залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє, бо
на Тебе, Господи, я уповаю, спаси мене. Амінь.
Молитва 9-та,
Петра Студита до Пресвятої Богородиці
До Тебе, Пречистої Божої Матері, я, припадаючи, мо-
люся: Ти знаєш, Царице, як я безперестанно згрішаю і
прогнівляю Сина Твого і Бога мого. І хоч багаторазово
каюся, але неправедним виявляюся перед Богом, і зно-
ву зі страхом каюся, і відразу знову те ж саме роблю:
невже Господь уразить мене? Знаючи про те, Владичи-
це моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми
ділами і всіма думками люблю закон Бога мого, але не
знаю, Пречиста Царице, чому доброго не роблю, а зле,
якого не хочу, роблю, не допускай, Пречиста, викону-
ватися злій моїй волі, але нехай буде воля Сина Твого і
Бога мого, Який мене спасе, врозумить і подасть благо-
дать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле
і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого й Бога
мого, Якому належить всяка слава, честь і держава з
Безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, Благим і Живо-
творчим Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Молитва 10-та, до Пресвятої Богородиці
Благого Царя Блага Мати, Пречиста і Благословенна
Богородице Маріє, милість Сина Твого і Бога нашого
вилий на мою грішну душу і Твоїми молитвами настав
мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив
без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво,
єдина чиста і благословенна. Амінь.
Молитва 11-та, до св. Ангела-Охоронителя
Ангеле Христів, Охоронителю мій святий, покровителю
душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні,
-372-і від усякої спокуси мого ворога-супротивника звільни
мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але
молися за мене, грішного й недостойного раба, щоб ста-
ти мені достойним благости й милости Всесвятої Тройці,
і Матері Господа мого Ісуса Христа, і всіх святих. Амінь.
Кондак Богородиці, глас 8
Непереможній Воєводі — переможнії ми, звільнившися
від бід, вдячні пісні підносимо Тобі, раби Твої, Богоро-
дице. Але Ти, що маєш державу непереможну, від вся-
ких нас бід визволи, щоб до Тебе взивати: «Радуйся,
Невісто Неневісная».
Преславна Приснодіво, Мати Христа Бога, принеси
нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він
спас через Тебе душі наші.
Все уповання моє на Тебе покладаю, Мати Божа, збере-
жи мене під покровом Твоїм.
Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що по-
требує Твоєї помочі й Твого захисту, бо на Тебе уповає
душа моя, і помилуй мене.
Уповання моє — Отець, пристановище моє — Син, за-
хист мій — Дух Святий: Тройце Свята, слава Тобі.
Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю,
Присноблаженну і Пренепорочну і Матір Бога нашого.
Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від се-
рафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу
Богородицю, Тебе величаємо.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас,
і на віки віків. Амінь.
Господи, помилуй (тричі).
Господи, благослови. І відпуст.
Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречи-
стої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь.
-373-Молитва св. Іоана Дамаскіна
Вказуючи на постіль свою, промовляй:
Владико Чоловіколюбче, невже ця постіль буде мені до-
мовиною чи ще окаянну мою душу освітиш світлом дня?
Ось бо домовина стоїть переді мною, ось смерть чекає
на мене. Суду Твого, Господи, я боюся і нескінченної
муки, зло ж робити не перестаю і завжди прогнівляю
Тебе, Господа мого, й Пречисту Твою Матір, і всі Не-
бесні Сили, і святого Ангела-Охоронителя мого. Знаю,
Господи, що я недостойний чоловіколюбства Твого, але
достойний осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не
хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут не-
має нічого дивного, і якщо чистого помилуєш, то тут
нема нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милости,
але вияви дивну Твою милість на мені грішному й у цьо-
му яви чоловіколюбство Твоє, і нехай не перевершить
моє зло Твою невимовну благість і милосердя, і, як тіль-
ки хочеш, так і вчини діло мого спасіння.
І перед тим, як ляжеш у постіль, промовляй ще:
Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб я не заснув на
смерть, щоб не сказав ворог мій: я подолав його.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Боже, будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед
багатьох тенет; визволи мене від них і спаси мене, Бла-
гий, як Чоловіколюбний.
І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Преславну Божу Матір, святішу від святих ангелів, не-
вмовкно оспівуємо серцем і устами, визнаючи її Богоро-
дицею, що істинно народила нам Бога втіленого й без-
перестанно молиться за душі наші.
Також, поцілувавши хрест свій, осіняй себе хрестом і
постіль свою від голови до ніг, а також усі чотири сто-
рони світу, читаючи
-374-Молитву до Чесного Хреста
Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай
біжать від лиця Його всі ненависники Його. Як щезає
дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так
нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто
осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє:
радуйся, Пречесний і Животворчий Хресте Господній,
що проганяєш бісів силою розп’ятого на тобі Господа
нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов, й подолав
силу диявола, й дарував нам тебе, Хрест Свій Чесний,
на прогнання всякого супротивника. О Пречесний і Жи-
вотворчий Хресте Господній, допомагай мені зі Святою
Дівою Богородицею й зо всіма святими Небесними Си-
лами завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Молитва
Захисти мене, Господи, силою Чесного і Животворчого
Твого Хреста і ним охорони мене від усякого зла.
Потім замість прощення:
Полегши, відпусти, прости, Боже, гріхи наші вільні й
невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень
чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподіяні, — все
нам прости, бо Ти Благий і Чоловіколюбний.
Молитва
Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи Чо-
ловіколюбний. Благочинцям — добро вчини. Братам і
рідним нашим даруй чого вони просять для спасіння й
життя вічного. Хворих відвідай і зцілення їм даруй. Кер-
муй тими, що на морі. Мандрівникам будь супутником,
всім православним християнам допомагай у боротьбі.
Тим, хто служить нам і милує нас, гріхів відпущення да-
руй. Тих, що заповіли нам, недостойним, молитися за
них, помилуй з великої Твоєї милости. Пом’яни, Господи,
раніше спочилих отців, братів і сестер наших і упокой
їх там, де сяє світло лиця Твого. Пом’яни, Господи, бра-
-375-тів наших поневолених і визволи їх від усякого нещас-
тя. Пом’яни, Господи, і тих, що дари приносять і добро
чинять у святих Твоїх церквах, дай їм чого вони про-
сять для спасіння і життя вічне. Пом’яни, Господи, і нас,
смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просві-
ти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на
стежку заповідей Твоїх молитвами Пречистої Владичиці
нашої Богородиці і Приснодіви Марії і всіх святих Твоїх,
бо Ти благословенний єси на віки віків. Амінь.
Молитва щоденного сповідання гріхів
Сповідаю Тобі, Господу Богові моєму і Творцю, Єдино-
му в Святій Тройці, хвальному і поклоняємому Отцю, і
Синові, і Святому Духові, всі мої гріхи, вчинені в усі дні
життя мого, і у кожну годину, і в нинішній час, і в минулі
дні й ночі ділом, словом, помислом: об’їданням, пия-
цтвом, пустослів’ям, зневір’ям, лінощами, суперечками,
неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайли-
вістю, самолюбством, багатопридбанням, розкрадан-
ням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюб-
ством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом,
злопам’ятством, ненавистю, лихварством, і всіма моїми
почуттями: зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком, і
інші мої гріхи душевні вкупі й тілесні, чим Тебе, Бога
мого й Творця, прогнівив і ближнього мого образив.
Про що жалкую, винним з’являюся перед Тобою, Богом
моїм, і маю волю каятися, і тільки допоможи мені, Гос-
поди Боже мій, покірно зі сльозами молю Тебе. Вчинені
ж перелічені гріхи мої милосердям Твоїм прости; мені й
звільни від них, я ж визнав їх перед Тобою, бо Ти Бла-
гий і Чоловіколюбний.
Молитва св. Іларіона
О Владико, Царю і Боже наш, високий і славний Чолові-
колюбче, що подаєш за труди, славу і честь і що твориш
учасниками Свого Царства, пом’яни, як Благий, і нас,
немічних Твоїх, бо Твоє ім’я — Чоловіколюбець. Якщо
добрих діл і не маємо, але заради великої Своєї ми-
-376-лості спаси нас. Ми ж бо люди Твої і вівці пастви Твоєї,
яку Ти пасеш, врятувавши від загибелі ідолослужіння.
Пастирю Добрий, що кладеш душу за овець! Не залиш
нас, хоч ще й далі блудимо; не відкинь нас, хоч ще й
далі грішимо перед Тобою, як ті новопридбані раби, що
нічим не догоджають господареві своєму. Незважаючи
на те, що ми стадо мале, промов до нас: «Не бійся, мале
стадо! Бо Отець наш благозволив дати вам Царство».
Багатий милістю і благий щедротами! Ти, Який обіцяв
прийняти тих, що каються, й очікуєш навернення гріш-
них, не пам’ятай багатьох гріхів наших, прийми нас, що
звертаємося до Тебе; зітри рукописання провин наших,
прикороти гнів, яким ми розгнівали Тебе, Чоловіколюб-
ний! Ти бо єси Господь, Владика і Творець, і в Тобі спо-
чиває влада, чи нам жити, чи вмерти.
Відклади гнів, Милостивий, хоч і достойні ми його за
гріхи наші; оминай нас випробуваннями, бо земля ми і
порох, і не входь у суд з рабами Своїми. Ми люди Твої,
Тебе шукаємо, до Тебе припадаємо, Тебе благаємо. Ми
нагрішили і зла натворили; не виконували і не творили
того, що Ти заповідав нам. Земними бувши, до земного
схилилися і лиха натворили перед лицем слави Твоєї,
тілесним похотям віддавшися; поневолили себе гріхами
й турботами життєвими; стали втікачами від свого Вла-
дики, убогі на добрі діла, окаянні заради злого життя.
Каємося, просимо, молимося. Каємося у злих ділах на-
ших; просимо, щоб Ти послав Свій страх у серця наші;
молимося, щоб на страшному суді Ти помилував нас.
Спаси, зглянься, прости, відвідай, умилосердься, по-
милуй. Твої-бо ми, Твоє творіння і діло рук Твоїх. Бо
якщо на беззаконня будеш зважати, Господи, Госпо-
ди, хто встоїть? І якщо віддаси кожному за ділами його,
то хто спасеться? Бо очищення — тільки від Тебе; бо
в Тебе милість і велике визволення. І душі наші в ру-
ках Твоїх, і дихання наше у волі Твоїй. Задля того ж
умилостивлення Твого до нас ми в добрі перебуваємо.
Якщо ж з гнівом споглянеш на нас, зникнемо, як рання
-377-роса. Не встоїть-бо порох проти бурі, а ми проти гні-
ву Твого. Але як творіння ми від Творця милості про-
симо: «Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї».
Все-бо благе для нас — від Тебе, все ж неправедне від
нас — до Тебе. Всі-бо ми відхилилися і всі разом відки-
нені були; нема-бо між нами жодного, хто дбав би про
небесне і змагався б, але всі турбуємося про земне, всі
в турботах життєвих. Бо не стало праведного на зем-
лі (Пс. 11,1), не Ти залишаєш і забуваєш нас, але ми
не шукаємо Тебе і до всього видимого принаджуємося.
Тому-то й побоюємося, що з нами вчиниш, як з Єруса-
лимом, що залишив Тебе і не схотів ходити шляхами
Твоїми. Але не вчини нам, як їм, за ділами нашими, і не
за гріхами нашими віддай нам. Будь терплячим до нас і
ще довго потерпи; спини полум’я гніву Твого, що про-
стягається на нас, рабів Твоїх; Сам настанови нас на іс-
тину Твою, навчаючи нас творити волю Твою, бо Ти єси
Бог наш, а ми люди Твої, Твоя частка, Твоє насліддя. Не
підносимо-бо ми руки свої до Бога чужого, не наслідує-
мо якогось лжепророка і не дотримуємося єретичної на-
уки. Але прикликаємо Тебе, Істинного Бога, і до Тебе,
що живеш на небесах, наші очі підносимо; до Тебе руки
наші простягаємо і молимось.
Прости нас, як Благий і Чоловіколюбний; помилуй нас,
що кличеш грішників до покаяння; і на страшному суді
Твоєму не позбав нас стояння праворуч Тебе, але спо-
доби нас бути причасниками благословення праведни-
ків. І доки існуватиме світ, не наводь на нас напастей
спокуси; не віддай нас в руки чужинців, щоб не назва-
лося місто Твоє містом полонених, а паства Твоя захо-
жими не на своїй землі; щоб не говорили народи: “Де
ж Бог їх?”
Не допускай на нас турбот, ні голоду, ні марної смер-
ти, вогню, потопу, щоб не відпали від віри нетверді ві-
рою. Мало карай нас, а багато милуй; мало насилай на
нас рани, а милостиво зціляй нас; менше кривдь нас, а
скоріше звеселяй. Бо наше єство не може довго пере-
-378-носити гніву Твого, як стебла — вогню. Але злагіднися
до нас і змилосердься, бо Тобі належить милувати і спа-
сати нас. Тим-то продовжи милість Твою на людей Тво-
їх; війни відвертай, мир утверджуй, країни заспокой,
голодних насити, володарів наших учини грізними для
інших країн, начальників умудри, міста розшири. Церк-
ву Твою розрости, володіння Своє збережи, мужів, жі-
нок і немовлят спаси; невільних, полонених, засланих,
подорожніх, плаваючих, ув’язнених, у голоді, спразі й
наготі, — всіх помилуй, усіх втіш, всіх обрадуй, подаю-
чи їм радість тілесну й душевну молитвами й молінням
Пречистої Твоєї Матері і святих Небесних Сил, Предтечі
Твого й Хрестителя Іоана, апостолів, пророків, мучени-
ків, преподобних і молитвами всіх святих. Змилосердь-
ся над нами і помилуй нас, щоб ми, бережені Твоєю
милістю в єдності віри, сукупно й радісно прославляли
Тебе, Господа нашого Ісуса Христа, з Отцем, з Пресвя-
тим Духом, — Тройцю Нероздільну, Єдинобожествен-
ну, Яка царствує на небесах і на землі, над ангелами
й людьми, видимим і невидимим творінням, нині, і по-
всякчас, і на віки віків. Амінь.
Коли лягаєш спати, промовляй:
В руки Твої, Господи Ісусе Христе, Боже мій, передаю
дух мій. Ти ж мене благослови, Ти мене помилуй і жит-
тя вічне даруй мені. Амінь.

3
Молитви
на всяку потребу

Короткі молитви на всякий випадок:
Слава Богові.
Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
Господи, благослови.
Господи, помилуй.
Подай, Господи.
Господи, спаси і охорони.
Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Амінь.
Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречи-
стої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь.
Боже, будь милостивий до мене грішного.
Пом’яни мене, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє.
Пресвята Тройце, Боже наш, слава Тобі.
Уповання моє — Отець, пристановище моє — Син, за-
хист мій — Дух Святий. Тройце Свята, слава Тобі.
Все уповання моє на Тебе покладаю, Мати Божа, збере-
жи мене під покровом Твоїм.
Пресвята Богородице, спаси нас.
Святий (ім’я святого, до якого звертаєшся) і всі святі,
моліть Бога за нас.
-380-Молитви перед їжею
Проказавши “Отче наш”, промов:
Очі вcix на Тебе, Господи, звертаються з надією: Ти
даєш поживу всім своєчасно, простягаєш щедру руку
Свою i вcix наповнюєш благоволінням Своїм. Амінь.
Або:
Господи Icyce Христе, Сину Божий, Ти благословив
страви Своїм ученикам, благослови ж i нам поживу цю,
бо i ми в Тебе віруємо, надіємось на Тебе, Toбi молимось
i Тебе прославляємо на віки віків. Амінь.
Молитви після їжі
Дякуємо Toбi, Христе Боже наш, що Ти наситив нас зем-
ними твоїми дарами, не позбав нас i Небесного Твого
Царства, але, як прийшов Ти, Спасе, поміж учеників
твоїх і мир дав їм, прийди до нас i спаси нас. Амінь.
Псалом 90 (захисний)
Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом
Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: “Ти
Пристановище i Захист мій, Бог мій, i я уповаю на Тебе”.
Biн спасе тебе від ciтi ловця i від пошести згубної. Пле-
чима Своїми Biн захистить тебе, i під тінню крил Його
ти надійно спочиватимеш. Обороною Toбi буде правда
Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить
удень. Ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти
духа зла опівдні. Впаде біля тебе тисяча, i десять ти-
сяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки
очима твоїми будеш дивитися i помсту над беззаконни-
ми бачити. Бо ти сказав: “Господь — надія моя”, i Все-
вишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде
до тебе лихо, i пошесть не наблизиться до оселі твоєї.
Бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на
всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога
твоя не спіткнулася об камінь. На гаспида й василиска
ти наступатимеш i потопчеш лева і змія. Бо каже Гос-
-381-подь: “За те, що він поклав надію на Мене, Я визволю
його i захищу його, бо він знає ім’я Моє. Буде кликати
Мене, Я почую його; буду з ним у скорботі, визволю
його i прославлю його. Довгим життям обдарую його i
дам йому спасіння Моє”.
Молитва Оптинських старців
Отче, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що
принесе мені прийдешній день. Дай мені цілком відда-
тися волі Твоїй святій, в усякий час цього дня, в усьому
настав і підтримай мене. Які б я не одержав звістки про-
тягом дня, навчи мене сприйняти їх із спокійною душею
і твердим впевненням, що на все свята воля Твоя. В усіх
словах та справах моїх керуй моїми думками і почуття-
ми. В усіх несподіваних випадках не дай мені забути,
що все послано Тобою. Навчи мене прямо й розумно
обходитися з кожною людиною, нікого не соромлячи й
не засмучуючи. Отче, дай мені сили знести утоми при-
йдешнього дня та всі події сьогодення. Керуй моєю во-
лею і навчи мене молитися, вірити, надіятись, терпіти,
прощати й любити. Амінь.
Молитва перед Причястям Святих Дарів
Вірую, Господи, і визнаю, що Ти єси воістину Христос, Син
Бога Живого, що прийшов на світ грішників спасти, між
якими я перший. Ще вірую, що це саме є Пречисте Тіло
Твоє і це сама Чесна Кров Твоя. Молюся отже Тобі: поми-
луй мене, і прости мені провини мої: вільні й невільні, чи
то в слові, чи ділі, свідомі й несвідомі; і сподоби мене не-
осудно причаститися Пречистих Твоїх Таїн на відпущення
гріхів і на життя вічне. Амінь.
Вечері Твоєї Тайної, Сину Божий, причасником мене
сьогодні прийми, бо ворогам Твоїм тайни не розповім і
цілування не дам Тобі, як Іуда, але, як розбійник, виз-
наю Тебе; пом’яни мене, Господи, у Царстві Твоїм. Нехай
не на суд і не в осуд буде мені причастя Святих Твоїх
Таїн, Господи, а на зцілення душі й тіла. Амінь.